Niềng răng trong suốt mất bao lâu để có hiệu quả tối ưu