Chảy máu sau khi nhổ răng khôn có bất thường hay không? Chúng ta cần lưu ý gì?