KHI NÀO NÊN BỌC RĂNG SỨ VÀ KHI NÀO NÊN DÁN MẶT SỨ?