Khi nào nên bọc răng sứ và khi nào nên dán mặt sứ?