Vôi răng! Xem thường là làm hại sức khoẻ răng miệng