Niềng răng mọc lệch giá bao nhiêu? Như thế nào? Mất bao lâu?