Nhổ răng khôn bị đau tai, ù tai có nguy hiểm không? Nguyên nhân vì sao?