Nhổ răng bị sâu tại nha khoa Peace Dentistry có đau không?