Ca lâm sàng: Niềng răng hô với mắc cài kim loại cho khách hàng 15 tuổi