Niềng răng mắc cài kim loại thường và tự buộc nên chọn loại nào?