NIỀNG RĂNG XONG VẪN XẤU – NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC