Răng mọc lẫy ở trẻ em có ảnh hưởng gì không? Nguyên nhân và cách khắc phục