Răng chắc khỏe sáng bóng thì mới có nhiều người yêu