Trẻ bị gãy răng sữa có đáng lo ngại hay không? Cách xử lý như thế nào?