Viêm nha chu: Nguyên nhân, Dấu hiệu, Sự nguy hiểm và Giải pháp điều trị