ĐIỀU TRỊ VIÊM TỦY RĂNG ĐÚNG CÁCH, HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM