Những tác hại do vôi răng gây ra và những lưu ý khi cạo vôi răng