RĂNG CỬA THƯA CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ KHÔNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC