Răng sữa bị mòn: Nguyên nhân, Cách xử lý, Cách phòng ngừa